เกมอื่นๆ:

เล่นตอนนี้เลย

หอเกียรติยศ - เวิลด์ 109

อันดับผู้เล่นสูงสุด

นักยึดครอง

เป็นเจ้าของ 100 หมู่บ้าน อันดับที่หนึ่ง
cheesasaurus
วันที่ 21.08.2019 เวลา 14:15

เป็นเจ้าของ 2 หมู่บ้าน อันดับที่หนึ่ง
cheesasaurus
วันที่ 24.07.2019 เวลา 19:03

นักทำคะแนน

ทำคะแนนให้ถึง อันดับที่หนึ่ง คะแนนก่อน และทำให้ถึง 10.000 คะแนน
cheesasaurus
วันที่ 26.07.2019 เวลา 03:37

ผู้เชี่ยวชาญสนามรบ

ทำลายกองกำลังศัตรู อันดับที่หนึ่ง หน่วย ในฐานะ 10.000
crystalball
วันที่ 26.07.2019 เวลา 18:08

รางวัลประจำวันจาก 2019-08-24

สุดยอดผู้โจมตีประจำวัน
jamieKhunter

สุดยอดผู้ป้องกันประจำวัน
ชื่อผู้เล่นถูกซ่อน

ผู้สนับสนุนประจำวัน
Krogg

นักปล้นสะดมประจำวัน
UnknownArtist

นักปล้นสะดมประจำวัน
UnknownArtist

นักเก็บรวบรวมประจำวัน
tudadar